گالری عکس

» عکس

 • تاریخ : ۱۲ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


(مدل آرایش عروس )

 مدل آرایش عروس ۲۰۱۹ ::: در این بخش از سایت روزنه آنلاین  برای شما نمونه هایی از میکاپ عروسکی ۲۰۱۹ | میکاپ عروس چیست ۲۰۱۹ | میکاپ عروس با رژ قرمز ۲۰۱۹ | میکاپ عروس قبل و بعد ۲۰۱۹ | میکاپ عروس در اینستا   فراهم اورده ایم که در ادامه مشاهد می فرمایید.

 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

آرایش عروس ۲۰۱۹ میکاپ عروس ایرانی ۲۰۱۹

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروس ۲۰۱۹ | میکاپ عروس اینستاگرام ۲۰۱۹ 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروس جدید ۲۰۱۹ | میکاپ عروس ۲۰۱۹ | میکاپ عروس اینستا ۲۰۱۹ 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروسکی ۲۰۱۹ | میکاپ عروس چیست ۲۰۱۹ | میکاپ عروس با رژ قرمز ۲۰۱۹ 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروس قبل و بعد ۲۰۱۹ | میکاپ عروس در اینستا ۲۰۱۹ 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروسی سمانه پاکدل ۲۰۱۹ | میکاپ عروس با موی مشکی ۲۰۱۹ 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروس اروپایی ۲۰۱۹ | میکاپ عروس هندی ۲۰۱۹ | میکاپ عروس اینستاگرام ۲۰۱۹

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروس لایت ۲۰۱۹ | میکاپ عروسی ۲۰۱۹ 

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

میکاپ عروس اروپایی ۲۰۱۹ | میکاپ عروس ایرانی

مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019  مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019 مدل آرایش عروس 2019 میکاپ عروس ایرانی 2019 | میکاپ عروس 2019

 • تاریخ : ۱۲ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


مدل آرایش چشم ریز ۲۰۱۹

(  مدل آرایش چشم ریز ۲۰۱۹  ): در این مطلب از سایت روزنه آنلاین برای شما نمونه هایی  آرایش چشم عروس ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم ساده ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم دخترانه ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم و ابرو ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم اسموکی  مدل آرایش چشم ریز ۲۰۱۹  فراهم اورده ایم که در ادامه مشاهد میفرمایید.

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

مدل آرایش چشم ریز ۲۰۱۹ عکس آرایش چشم عروس ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم ساده ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم دخترانه ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم و ابرو ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم اسموکی ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم زیبا ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم درشت ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم خودتون در روز عروسی ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم عروس ایرانی ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم خلیجی ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم جدید ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم لایت ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم ولب ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم در اینستاگرام ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم مات ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم ساده و شیک ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم و ابرو جدید ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم ساده دخترانه ۲۰۱۹ 

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

عکس آرایش چشم و ابرو و لب ۲۰۱۹ | عکس آرایش چشم مینیاتوری

مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019  مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019 مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019  مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019 مدل آرایش چشم ریز 2019 عکس آرایش چشم عروس 2019 | عکس آرایش چشم ساده 2019

 • تاریخ : ۱۲ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


عکس نوشته فانتزی جدید دخترانه

در این مطلب از سایت روزنه آنلاین  برای شما نمونه هایی عکس نوشته فانتزی جدید دخترانه  عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی ۲۰۱۹,عکس فانتزی جدید ۲۰۱۹,عکس فانتزی عروسکی ۲۰۱۹,عکسهای فانتزی دخترانه ۲۰۱۹,عکس فانتزی دختر برای پروفایل  فراهم اورده ایم که در ادامه مشاهد میفرمایید.

 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه جدید ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه برای پروفایل ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه دونفره ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه خاص ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه دخترانه ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته عاشقانه فانتزی دخترانه ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه همسر ۲۰۱۹ | عکس نوشته فانتزی عاشقانه زیبا ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته فانتزی عاشقی ۲۰۱۹ | عکس متن فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته عاشقانه فانتزی عروسکی ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته عاشقانه فانتزی بسیار زیبا ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته عاشقانه فانتزی کارتونی ۲۰۱۹ | عکس نوشته ی فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته پروفایل فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹ 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

کانال عکس نوشته فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹ | عکس نوشته دار فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

عکس نوشته های فانتزی عاشقانه برای پروفایل ۲۰۱۹ | عکس نوشته فانتزی من عاشق شوهرمم

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس نوشته فانتزی جدید دخترونه

 • تاریخ : ۱۲ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


عکس طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹

در این مطلب از سایت روزنه آنلاین  برای شما نمونه هایی از عکس طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹  طراحی ناخن ۲۰۱۹,طراحی ناخن جدید ۲۰۱۹,آموزش طراحی ناخن ۲۰۱۹,طراحی ناخن ۲۰۱۹,طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹,طراحی ناخن با لاک فراهم اورده ایم که در ادامه مشاهد میفرمایید.

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروسکی ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروسکی ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروس با نگین ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس اینستاگرام ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروس ساده ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس اپارات ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروس در اینستاگرام ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروسکی جدید ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس شیک ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحي ناخن عروس ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروس بالاک قرمز ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروس جدید ۲۰۱۹ 

عکس طراحی ناخن عروس 2019 پریچهر

طراحی ناخن عروس جدیدترین ۲۰۱۹ | طراحی ناخن عروسکی ۲۰۱۹ 

 • تاریخ : ۱۱ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغاگر شما هم ترجیح می دهید در منزل یک سس مایونز سالم درست کنید  می دانید که در سایتهای مختلف اینترنتی  سس مایونز زیادی با استفاده از تخم مرغ خام آموزش داده شده است ولی در این آموزش ما سس مایونز به راحتی و بدون استفاده از تخم مرغ آموزش داده شده است و فقط در مدت زمان یک دقیقه درست می کنیم این مقدار برای شش تا هشت نفر و در پنج دقیقه آماده شده اکنون برویم برای آموزش این سس سالم و خوشمزه

مواد لازم برای تهیه سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغ

برای درست کردن این سس :

روغن مایع ۲ استکان

شیر سرد ۱ استکان

آب لیموی یا سرکه ۱ قاشق مربا خوری

نمک ۱ قاشق چای خوری سرخالی

شکر ۱ قاشق چای خوری سرخالی

خردل ۱ قاشق چای خوری ( در صورت تمایل )

سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغ

سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغ

سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغ

سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغ

سس مایونز یک دقیقه ای و بدون استفاده از تخم مرغ

طرز تهیه سس مایونز یک دقیقه ای بدون استفاده از تخم مرغ

برای درست کردن این سس همه مواد را در غذاساز می ریزیم  و مدت یک دقیقه هم زده من به اندازه یک شیشه نیم کیلویی درست کردم  و دربش را بسته در یخچال قرار دادم به همین راحتی در یک دقیقه سس مایونز درست کردم شما  اگر دوست داشتید می توایند به این سس مایونز سیر و ادویه جات دلخواه را بریزید و طعم متفاوتی به آن بدهید

این سس را میتوایند در سالادها  استفاده کنید

نکات مهم در تهیه سس مایونز :

شیر باید حتما سرد باشد . ظرفی که هم می زنیم نباید کوچک و تنگ باشد و به  مدت پنج روز قابل نگهداری است

همه می دانیم که سس مایونز پایه اصلی بسیار از سس های دیگر است پس این سس خانگی را یاد بگیرید تا بتوانید از آن سس هزار جزیزه و سس فرانسوی و سایر سس ها را هم درست کنید

موارد استفاده سس مایونز

انواع سالادها و ساندویچ ها و غذاهای سرد

 • تاریخ : ۱۱ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


آموزش بقچه نرم بدون استفاده از تخم مرغ

بقچه نرم بدون استفاده از تخم مرغ را برای آخر هفته درست کنید اگر دوست دارید برای صبحانه آخر هفته یک نان درست کنید این بقچه نرم بدون استفاده از تخم مرغ انتخاب مناسبی است این بقچه از خمیر مایه درست شده و نرم است و اصلا هم تخم مرغ ندارد. این مقدار برای دوزاده تا چهارده نفر است و مدت آماده کردن یک و نیم ساعت و مدت زمان پخت هم  بیست دقیقه است

مواد لازم برای تهیه بقچه نرم و بدون تخم مرغ

خمیر مایه ۱ پاکت

روغن مایع ۱ لیوان

شیر ولرم  لیوان

آب ولرم ۱ لیوان

شکر نصف استکان

نمک ۱ قاشق مربا خوری

آرد به اندازه لازم

مواد لازم برای داخل  بقچه :

سیب زمینی ۳-۴ عدد پخته شده

پنیر پیتزای رنده شده ۱ کاسه

نمک و فلفل سیاه , نعناع , پاپریکا

مواد لازم برای روی بقچه :

زرده تخم مرغ

سیاه دانه و کنجد

آموزش بقچه نرم بدون استفاده از تخم مرغ

طرز تهیه بقچه نرم و بدون تخم مرغ

برای درست کردن این بقچه خمیرمایه را در یک کاسه ریخته  شیر ولرم انگشت گز و آب را ریخته و خمیرمایه را حل می کنیم روغن مایع , شکر و نمک را می ریزیم هم می زنیم آرد را کم کم ریخته و ورز داده تا خمیر شود روی آن را یک پارچه تمیز و کلفت کشیده یک تا دو ساعت استراحت کند  تا این استراحت می کند مواد داخل آن را درست می کنیم

در یک کاسه سیب زمینی پخته را ریخته خوب پوره کرده سپس پنیر پیتزای رنده شده , نمک و فلفل سیاه و نعناع را می ریزیم و خوب هم میزیم

خمیر استراحت داده شده را در روی سطح کار باز کرده و به اندازه بزرگتر از نارنگی باز کرده و داخلش از مواد سیب زمینی قرار داده و گرد می کنیم  روی خمیر زرده تخم مرغ ریخته وروی  آن سیاه دانه و کنجد می پاشیم

در فر ۱۷۰ درجه قرار داده تا زیر و بالای آن طلایی و پخته شود

کسانی که تخم مرغ دوست ندارند و یا به تخم مرغ آلرژی دارند یک بقچه خیلی خوبی است  با خیال راحت می توانند استفاده کنند

 • تاریخ : ۱۱ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


برنج جایگاه خاصی در آشپزی دارد , به ویژه برای ما ایرانی ها که این روزها پای ثابت سفره های مان شده , از این رو , می توان از آن به عنوان همراه همیشگی و عالی آشپزی و همچنین پایه بسیاری از غذاها یاد کرد , اما این ماده غذایی به ظاهر ساده که همه با آن آشنایی داریم , انواع مختلقی از نظر شکل , بافت و طعم دارد که هر کدام در یک نوع غذا و به سلیقه آشپز استفاده می شود. این شما و این هم انواع مختلف آن از سفید تا سیاه , از کوتاه تا بلند

 آسیاب شده یا آرد برنج :

این ماده غذایی معمولا از طریق آسیاب کردن نوع دانه بلند به  دست می آید . مصرف عمده این ماده غذایی برای ترد کردن کلوچه های سنتی است که  در ترکیب با آرد ساده به کار می رود , همچنین اضافه کردن یک قاشق سوپ خوری از این آرد به مواد خمیری , تردی بیشتری به آن می بخشد . این ماده غذای را می توان از فروشگاهها تهیه کرد

برنج پودینگ :

شما می توانید با استفاده از روش تهیه ریز و تو , در کمتر از سی دقیقه یک پودینگ برنج قابل قبول آماده کنید , به این صورت که برنج ریز و تو را در مقدار کمی کره سرخ کنید , سپس با استفاده  از ملاقه , شیرداغ را به آن اضافه کرده و دائما هم بزنید . اما پخت این برنج به سبک کلاسیک بریتانیایی دو ساعت طول می کشد و شما نیاز به برنج پودینگ دانه کوتاه دارید

برای طعم دهی بیشتر , نیمی از شیر تبخیر شده ر ا استفاده کنید و مقدار فراوانی جوزهندی اضافه کرده و خوب هم بزنید

 قهوه ای :

این نوع برنج یک برنج گندم کامل است که طعم بیشتری نسبت به نوع سفید دارد

 سوشی

این نوع دانه کوتاه بسیار چسبناک است و همان طور که از نام آن پیداست , تنها یک کاربر خاص دارد و آن , تهیه سوشی , غذای محبوب ژاپنی هاست

 دانه بلند

این نوع کلاسیک , رنگ سفید وروشن و طعم خوشمزه ای دارد و همراه مناسبی برای بسیاری از غذاهاست . پخت این نوع برنج روش های مختلفی دارد بعنوان مثال , در صورتی که می خواهید برنج کاملا پف کند  به اصطلاح ری کند , باید از روش دمی استفاده کنید , به این صورت که از نسبت یک و نیم به یک  آب به برنج تبعیت کنید یعنی یک و نیم برابر مقدار برنج آب استفاده کنید و بگذارید بجوشد تا آب آن کاملا تبخیر شود , سپس آن را بمدت سه دقیقه دم کنید , اما در صورتی که می خواهید برنج طعم آجیلی بگیرد , آن را دو دقیقه در مقدار کمی کره یا روغن سرخ کرده , سپس  آب جوش را به آن اضافه کنید

سیاه :

این نوع خاص که زمانی به برنج ممنوعه  امپراطور معروف بود , اکنون در ایتالیا و چین کشت می شود . این نوع  نسبت به سایر برنج ها از آنتی اکسیدان بیشتری برخوردار است و به همین دلیل از آن بعنوان یک ابر غذا یا سوپر فود یاد می شود . جالب تر اینکه رنگ این نوع پس از پخت , بنفش مایل به قرمز می شود هرچند از برنج سیاه برای تهیه نان و پودینگ  استفاده شده است اما در حال حاضر ,  در کنار غذاهای آسیایی و همچنین در سالاد  استفاده می شود

 • تاریخ : ۱۱ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی ۲۰۱۹,عکس فانتزی جدید ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی عروسکی ۲۰۱۹,عکس فانتزی زیبا ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکسهای فانتزی دخترانه ۲۰۱۹,عکس فانتزی برای پروفایل 

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی دختر برای پروفایل ۲۰۱۹,عکس دخترونه باحال ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی زیبا ۲۰۱۹,عکس پروفایل دخترونه فانتزی  ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی جدید ۲۰۱۹,عکس فانتزی عروسکی ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکسهای فانتزی دخترانه ۲۰۱۹,عکس فانتزی دختر برای پروفایل

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی برای پروفایل ۲۰۱۹,عکس پروفایل شاد ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۹,عکس فانتزی جدید ۲۰۱۹,عکس فانتزی زیبا ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس فانتزی عروسکی ۲۰۱۹,عکس فانتزی برای پروفایل ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس پروفایل ۲۰۱۹,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس پروفایل شاد ۲۰۱۹,عکس پروفایل جدید ۲۰۱۹,عکس پروفایل خاص ۲۰۱۹

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی عاشقانه,عکس نوشته فانتزی دخترانه

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی جدید,عکس نوشته فانتزی خنده دار,عکس نوشته فانتزی خدا

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی برای پروفایل,عکس نوشته فانتزی دخترانه جدید

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی تولدم مبارک,عکس نوشته فانتزی عاشقانه جدید

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی شاد,عکس نوشته فانتزی دلتنگی,عکس نوشته فانتزی پسرانه

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی تیکه دار,عکس نوشته فانتزی طنز,عکس نوشته فانتزی پروفایل

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

عکس نوشته فانتزی سالگرد ازدواج,عکس نوشته فانتزی محرم,عکس نوشته فانتزی تولدت مبارک

عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی عکس نوشته فانتزی 2019,عکس نوشته فانتزی 98,عکس فانتزی جدید 2019,عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی

 • تاریخ : ۱۰ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


دسر موزدسر موز را که آموزش میدهیم باید پودینگ درست کرده و یک نوع کرم خامه ای هم درست کرده و برای لای آن بیسکویت مادر هم لازم داریم برای تزیین روی آن از بیسکویت و شکلات استفاده می کنیم که در ادامه آموزش دسر موز را با هم یاد می گیریم

مواد لازم برای تهیه دسر موز :

برای درست کردن دسر موز :

شیر ۱ لیتر

شکر ۱ لیوان

آرد ۱ قاشق غذا خوری سرپر

نشاسته گندم ۲ قاشق غذا خوری سرپر

زرده تخم مرغ ۱ عدد

موز له شده ۱ عدد

کره ۱ قاشق مربا خوری

شکلات سفید ۱ لیوان

وانیل ۱ پاکت

مواد لازم برای کرم روی دسر :

خامه ۲۰۰ میلی لیتر

شکر مقداری

 مواد لازم برای لایه میانی دسر موز :

بیسکویت مادر

 

مواد لازم برای تزیین روی دسر :

شکلات

بیسکویت کاکائویی کرم دار

بیسکویت مادر

شکلات به شکل قلب

طرز تهیه دسر موز :

در یک قابلمه شیر یک لیتر , آرد یک قاشق غذا خوری سرپر, نشاسته دو قاشق غذا خوری سرپر , شکر ۱ لیوان, زرده تخم مرغ  ۱عدد و  موز له شده ۱ عدد را با هم مخلوط می کنیم سپس در حرارت قرار داده و هم میزنیم  تا به شکل پودینگ در آید اکنون این پودینگ را از حرارت برداشته و داخلش شکلات سفید , وانیل و کره ریخته هم می زنیم برای سرد شدن پودینگ در یک ظرف خیس شده ریخته  و صاف کرده روی آن نایلون محافظ کشیده تا رویه نبندد

در یک ظرف دویست میلی لیتر خامه ریخته وقتی هم می زنیم یک مشت شکر ریخته و  به هم زدن ادامه میدهیم  برای اینکه کمی سرد  وقوام دار شود در یخچال قرار می دهیم

وقتی پودینگ سرد شد در یک کاسه ریخته و با میکسر  خوب هم زده

در ظرف اول بیسکویت مادر سپس موز و پودینگ را ریخته و خوب صاف کرده یک ردیف دیگر به همین شکل درست کرده  در آخر بیسکویت و شکلات تزیین می کنیم

 • تاریخ : ۱۰ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : عکس
 • بازدید :


مدل ناخن جدید ۲۰۱۹

در این مطلب از سایت روزنه آنلاین  برای شما نمونه هایی از مدل ناخن جدید ۲۰۱۹  طراحی ناخن ۲۰۱۹,طراحی ناخن دخترانه ۲۰۱۹,عکس طراحی ناخن عروس ۲۰۱۹,طراحي ناخن ساده و شيك ۲۰۱۹,جدیدترین طراحی ناخن ۲۰۱۹,طراحی ناخن ساده ۲۰۱۹,طرح ناخن  فراهم اورده ایم که در ادامه مشاهد میفرمایید.

طراحی ناخن 2019,طراحی ناخن 98,جدیدترین طراحی ناخن 2019, مدل ناخن جدید 2019

طراحی ناخن دخترانه جدید ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه در خانه ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه اینستاگرام ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه ساده ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه فانتزی ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه ساده و شیک ۲۰۱۹ | طراحی ناخن دخترانه ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه زیبا ۲۰۱۹ | طراحی ناخن دخترانه با لاک ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه اپارات ۲۰۱۹ | طراحی ناخن دخترانه ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه ۲۰۱۹ | طراحی ناخن دخترانه صورتی ۲۰۱۹ 

طراحی ناخن دخترانه ۲۰۱۹ | طراحی ناخن دخترانه مجلسی ۲۰۱۹ 

صفحه 5 از 22
قبلی 12345678910 بعدی 20...«